E-mail:contact@carostyle.ro
Telefon: 0757487136

Concursuri

In curand :)------------- // ------------

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR CAROSTYLE


I. SECTUNEA: ORGANIZATOR
Organizatorul concursurilor este SC BEAUTYS BY VICTORY SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Sibiu, Str. Siretului nr 11, J32/63/2016, cod unic inreg: 35432303. reprezentata legal de doamna Mitea Raluca in calitate de Director General.
Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos. 
Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit orici solicitant si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania pe pagina alocata concursului de pe Facebook https://www.facebook.com/paolapmakeupromania/.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în totalitate sau în parte prezentul regulamentul, precum şi de a decide în orice moment încetarea sau modificarea concursului, orice modificare sau decizie de incetare intrând în vigoare după aducerea acesteia la cunoştinţă publicului, in aceeasi maniera in care s-a facut si informarea inititala, prin afişare pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/paolapmakeupromania/.
Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

II. DURATA CONCURSULUI:
Durata  concursului va fi bine specificata pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/paolapmakeupromania/ sau pe site-ul www.carostyle.ro ori de cate ori un concurs este activ.

III.  CONDITII DE PARTICIPARE
1. Are drept de participare orice persoana fizica sau juridica, cu domiciliul sau resedinta in Romania.
2. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti impliniti;
b) sa detina cont de Facebook;
c) alte conditii prevazute pt fiecare concurs in parte, specificate la lansarea concursului
3. Nu pot participa la concurs administratorii sau salariatii societatii SC Beautys by Victory SRL si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea concursului.
4. Un participant se poate inscrie la eveniment o singura data si de pe un singur cont de Facebook.
5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV. MODUL DE DESFASURARE
1. Concursul se desfasoara numai online, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/paolapmakeupromania/
2.  Inscrierea propriu-zisa in Concurs se face prin accesarea butonului "Like" (versiunea in limba engleza) sau “Imi place” (versiunea in limba romana) a paginii https://www.facebook.com/paolapmakeupromania/, accesarea butonului “Share” (versiunea in limba engleza) sau “Distribuie” (versiune in limba romana) a bannerului de concurs la care se inscrie (distribuirea trebuie obligatoriu sa aiba ca atribut „vizibil tuturor” sau „public” 
De asemenea, participantii trebuie sa raspunda printr-un singur comentariu la intrebarea/cerinta din postarea oficiala a concursului de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/paolapmakeupromania/. In cazul in care vor fi mai multe raspunsuri de la acelasi participant va fi luat in considerare doar primul raspuns.
3. Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti electronica, dintre toti participantii cu inscrieri valide. 
4. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe pagina de Facebook a Organizatorului in data incheierii concursului.
5. Organizatorul se obliga sa faca public, pe pagina de Facebook „https://www.facebook.com/paolapmakeupromania/” numele castigatorilor si castigurile acordate. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ramanand in posesia Organizatorului.
6. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati de catre Organizator.

V. ACORDAREA PREMIILOR
1. Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat, transmis pe contul personal de Facebook, in vederea validarii, pe baza actului de identitate si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului.
2. In cazul in care castigatorul concursului organizat pe pagina de Facebook a Organizatorului nu va putea fi contactat sau nu va raspunde in cel 48 ore, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator. Astfel, va fi desemnat castigator, urmatorul participant aflat pe o pozitie inferioara, in urma tragerii la sorti.

VI. LIMITAREA RASPUNDERII
1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.
3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.
4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de Facebook participant; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si prezinta actul de identitate la ridicarea premiului.
5. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil. 
6. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

VII. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
SC Beautys by Victory SRL va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs.